Film Archive

BENTO HARASSMENT

Date
Runtime
106 min
Director
Rempei Tsukamoto
Starring
Ryoko Shinohara, Kiyoko Yoshine, Rena Matsui, Kanta Sato, Ryuta Sato
Canadian Premiere

COMPLY+-ANCE

Date
Runtime
75 min
Director
Takumi Saitoh
Starring
Yuki Akiyama, Yuki Hirako, Takumi Saitoh
North American Premiere

DETECTIVE CONAN: FIST OF BLUE SAPPHIRE

Date
Runtime
109 min
Director
Chika Nagaoka
Starring
Minami Takayama, Chika Nagaoka, Wakana Yamazaki, Rikiya Koyama, Kappei Yamaguchi
Canadian Premiere

FUKUSHIMA 50

Date
Runtime
121 min
Director
Setsuro Wakamatsu
Starring
Ken Watanabe, Koichi Sato, Hidetaka Yoshioka, Narumi Yasuda, Naoto Ogata
Canadian Premiere

HIT ME ANYONE ONE MORE TIME

Date
Runtime
127 min
Director
Koki Mitani
Starring
Kiichi Nakai, Dean Fujioka, Yuriko Ishida, Koichi Sato, Eiko Koike, Yo Yoshida
North American Premiere

IT FEELS SO GOOD

Date
Runtime
115 min
Director
Haruhiko Arai
Starring
Tasuku Emoto, Kumi Takiuchi
Canadian Premiere

ONE NIGHT (HITOYO)

Date
Runtime
123 min
Director
Kazuya Shiraishi
Starring
Takeru Satoh, Ryohei Suzuki, Mayu Matsuoka, Yuko Tanaka, Kuranosuke Sasaki
Canadian Premiere

SAMURAI SHIFTERS

Date
Runtime
120 min
Director
Isshin Inudo
Starring
Gen Hoshino, Issei Takahashi, Mitsuki Takahata, Mitsuhiro Oikawa, Gaku Hamada, Yutaka Matsushige
Canadian Premiere