Film Line-Up

DON'T LOSE YOUR HEAD!

Opening Night Reception
Date
Runtime
119min
Director
Hayato Kawai
Starring
Tsuyoshi Muro, Eita Nagayama, Haruna Kawaguchi, Kento Hayashi, Kanichiro, Kazuki Kitamura
North American Premiere

LIFE IS CLIMBING

Date
Runtime
89 min
Director
Sokichi Nakahara
Starring
Koichi Kobayashi, Naoya Suzuki, Erik Weihenmayer
Toronto Premiere

DON'T CALL IT MYSTERY

Date
Runtime
128min
Director
Hiroaki Matsuyama
Starring
Masaki Suda, Kou Shibasaki, Kouhei Matsushita, Keita Machida, Riku Hagiwara, Denden, Sairi Itoh, Eita Nagayama
Canadian Premiere

ONE LAST BLOOM

Date
Runtime
133min
Director
Takahisa Zeze
Starring
Koichi Sato, Ryusei Yokohama, Kanna Hashimoto, Ryota Bando, and Tsurutaro Kataoka
North American Premiere

REVOLVER LILY

Date
Runtime
139 min
Director
Isao Yukisada
Starring
Haruka Ayase, Hiroki Hasegawa, Jinsei Hamura, Itsuji Itao, Isao Hashizume, Renji Ishibashi, Sadawo Abe, Mansai Nomura, Etsushi Toyokawa
North American Premiere

KANASANDO

Date
Runtime
87 min
Director
Toshiyuki Teruya
Starring
Ruka Matsuda, Keiko Horiuchi, Tadanobu Asano
World Premiere

MOM, IS THAT YOU?!

Date
Runtime
110min
Director
Yoji Yamada
Starring
Sayuri Yoshinaga, Yo Oizumi, Mei Nagano
Canadian Premiere

MATCHED

Director EIJI UCHIDA in Attendance
Date
Runtime
110min
Director
Eiji Uchida
Starring
Tao Tsuchiya, Daisuke Sakuma, Nobuaki Kaneko, Tetta Sugimoto, Moemi Katayama
North American Premiere