Film Archive

BRING MIN'YO BACK!

Date
Runtime
85 min
Director
Yuji Moriwaki
Starring
Minyo Crusaders, Frente Cumbiero, Peter Barakan Makoto Kubota (Les Rallizes Dénudés), Yuichi Kishino,Hajime Oishi Chitose Hajime,Riyo Mountains,Tokyo Cuban Boys

And Life Goes On

Date
Runtime
135 minutes
Director
Sho Tsukikawa
Starring
Kasumi Arimura and Kentaro Sakaguchi

HIROSHIMA PIANO

Date
Runtime
113 min
Director
Toshihiro Goto
Starring
Shiro Sano, Tomu Muto, Yoko Moriguchi, Ichirota Miyakawa

COME BACK ANYTIME

Date
Runtime
81 min
Director
John Daschbach
Starring
Takashi Tanaka, Masamoto Ueda, Kazuko Ueda

MY SMALL LAND

Date
Runtime
114 min
Director
Emma Kawawada
Starring
Lina Arashi, Daiken Okudaira, Takashi Fujii, Chizuru Ikewaki

Lupin III - The First

Date
Runtime
93 min
Director
Takashi Yamazaki
Starring
Voiced by Kanichi Kurita, Kiyoshi Kobayashi, Daisuke Namikawa, Miyuki Sawashiro, Kōichi Yamadera, Suzu Hirose