Film Archive

A MAN

Date
Runtime
121 min
Director
Kei Ishikawa
Starring
Satoshi Tsumabuki, Sakura Ando, Masataka Kubota, Nana Seino
Canadian Premiere

SILENT PARADE

Date
Runtime
130 min
Director
Hiroshi Nishitani
Starring
Masaharu Fukuyama, Ko Shibasaki, Kazuki Kitamura
North American Premiere

SMALL, SLOW BUT STEADY

Date
Runtime
99 min
Director
Sho Miyake
Starring
Yukino Kishii, Tomokazu Miura, Masaki Miura, Shinichiro Matsuura
Toronto Premiere

OFFBEAT COPS

Date
Runtime
119 min
Director
Eiji Uchida
Starring
Hiroshi Abe, Nana Seino, Hayato Isomura, Mitsuko Baisho
Canadian Premiere

BL METAMORPHOSIS

Date
Runtime
118 min
Director
Shunsuke Kariyama
Starring
Mana Ashida, Nobuko Miyamoto, Kyohei Takahashi, Kotone Furukawa
Canadian Premiere

THE LINES THAT DEFINE ME

Date
Runtime
106 min
Director
Norihiro Koizumi
Starring
Ryusei Yokohama, Kaya Kiyohara, Tomokazu Miura, Yosuke Eguchi
North American Premiere

FRAGMENTS OF THE LAST WILL

Date
Runtime
134 min
Director
Takahisa Zeze
Starring
Kazunari Ninomiya, Keiko Kitagawa, Tori Matsuzaka, Kento Nakajima, Akira Terao, Kenta Kiritani, Ken Yasuda
Canadian Premiere

ANIME SUPREMACY!

Date
Runtime
128 min
Director
Kohei Yoshino
Starring
Riho Yoshioka, Tomoya Nakamura, Tasuku Emoto, Machiko Ono
Toronto Premiere