Film Archive

The Fable

Date
Runtime
119 min
Director
Kan Eguchi
Starring
Junichi Okada, Fumino Kimura, Koichi Sato, Mizuki Yamamoto, Yuya Yagira, Ken Yasuda, Sota Fukushi
North American Premiere

Fly Me to Saitama

Date
Runtime
107 min
Director
Hideki Takeuchi
Starring
Fumi Nikaido, GACKT, Yusuke Iseya, Kumiko Aso, Ryo Narita, Naoto Takenaka
Canadian Premiere

A Gambler's Odyssey 2020

Date
Runtime
120 min
Director
Kazuya Shiraishi
Starring
Saitoh Takumi, Momo, Becky, Naoto Takenaka
North American Premiere

The Antique

Date
Runtime
121 min
Director
Yukiko Mishima
Starring
Haru Kuroki, Shuhei Nomura, Ryo Narita, Kaho, Masahiro Higashide
North American Premiere

The Island of Cats

Date
Runtime
103 min
Director
Mitsuaki Iwago
Starring
Shinosuke Tatekawa, Ko Shibasaki, Kaoru Kobayashi, Tasuku Emoto (and hundreds of cats)
North American Premiere

A Samurai's Promise

Date
Runtime
112 min
Director
Daisaku Kimura
Starring
Junichi Okada, Hidetoshi Nishijima, Haru Kuroki, Sousuke Ikematsu, Kumiko Aso, Naoto Ogata
Toronto Premiere

Of Love and Law

Date
Runtime
94 min
Director
Hikaru Toda
Starring
Kazuyuki Minami, Masafumi Yoshida, Yae Minami, Kazuma, Hiroko Tsujitani
Canadian Premiere

The House Where the Mermaid Sleeps

Date
Runtime
120 min
Director
Yukihiko Tsutsumi
Starring
Ryoko Shinohara, Hidetoshi Nishijima, Kentaro Sakaguchi
North American Premiere

The Blood Wolves

Date
Runtime
126 min
Director
Kazuya Shiraishi
Starring
Koji Yakusho, Tori Matsuzaka, Yoko Maki, Yosuke Eguchi
Toronto Premiere

Our Departures

Date
Runtime
120 min
Director
Yasuhiro Yoshida
Starring
Kasumi Arimura, Jun Kunimura, Nanami Sakuraba, Ryusei Kiyama
North American Premiere