Film Archive

Call Boy

Date
Runtime
119 min
Director
Daisuke Miura
Starring
Tori Matsuzaka, Sei Matobu, Ami Tomite, Kenta Izuka
Canadian Premiere

Killing

Date
Runtime
80 min
Director
Shinya Tsukamoto
Starring
Sosuke Ikematsu, Yu Aoi, Shinya Tsukamoto
TIFF Encore Presentation

Masquerade Hotel

Date
Runtime
132 min
Director
Masayuki Suzuki
Starring
Takuya Kimura, Masami Nagasawa, Fumiyo Kohinata, Atsuko Maeda, Takako Matsu, Zen Kajihara
North American Premiere

Goodbye, Grandpa!

Date
Runtime
104 minutes
Director
Yukihiro Morigaki
Starring
Yukino Kishii, Ryo Iwamatsu, Ken Mitsuishi, Jun Miho, Miki Mizuno
North American Premiere

The Last Recipe

Date
Runtime
126 minutes
Director
Yojiro Takita
Starring
Tamio Hayashi, based on the novel by Keiichi Tanaka Stars: Kazunari Ninomiya, Hidetoshi Nishijima, Aoi Miyazaki, Go Ayano, Daigo Nishihata
North American Premiere

Yakiniku Dragon

Date
Runtime
126 minutes
Director
Wishing Chong
Starring
Yo Oizumi, Yoko Maki, Mao Inoue, Kim Sang-Ho, Oh Shin-Gil, Lee Jung Eun, Shinpei Ooe
North American Premiere

Outrage – Coda

Date
Runtime
104 minutes
Director
Takeshi Kitano
Starring
Takeshi Kitano, Toshiyuki Nishida, Tatsuo Nadaka, Nao Omori, Pierre Taki, Yutaka Ren
Toronto Premiere

We Make Antiques

Date
Runtime
105 minutes
Director
Masaharu Take
Starring
Kiichi Nakai, Kuranosuke Sasaki, Tomochika, Aoi Morikawa, Tomoya Maeno
Canadian Premiere

blank 13

Director Takumi Saitoh in attendance
Date
Runtime
70 minutes
Director
Takumi Saitoh
Starring
Issey Takahashi, Lilly Franky, Misuzu Kanno, Sairi Ito, Mayu Matsuoka, Takumi Saitoh
Canadian Premiere

Color Me True

Date
Runtime
108 minutes
Director
Hideki Takeuchi
Starring
Haruka Ayase, Kentaro Sakaguchi, Tsubasa Honda, Kazuki Kitamura
North American Premiere