Film Archive

The Island of Cats

Date
Runtime
103 min
Director
Mitsuaki Iwago
Starring
Shinosuke Tatekawa, Ko Shibasaki, Kaoru Kobayashi, Tasuku Emoto (and hundreds of cats)
North American Premiere

A Samurai's Promise

Date
Runtime
112 min
Director
Daisaku Kimura
Starring
Junichi Okada, Hidetoshi Nishijima, Haru Kuroki, Sousuke Ikematsu, Kumiko Aso, Naoto Ogata
Toronto Premiere

Of Love and Law

Date
Runtime
94 min
Director
Hikaru Toda
Starring
Kazuyuki Minami, Masafumi Yoshida, Yae Minami, Kazuma, Hiroko Tsujitani
Canadian Premiere

The House Where the Mermaid Sleeps

Date
Runtime
120 min
Director
Yukihiko Tsutsumi
Starring
Ryoko Shinohara, Hidetoshi Nishijima, Kentaro Sakaguchi
North American Premiere

The Blood Wolves

Date
Runtime
126 min
Director
Kazuya Shiraishi
Starring
Koji Yakusho, Tori Matsuzaka, Yoko Maki, Yosuke Eguchi
Toronto Premiere

Our Departures

Date
Runtime
120 min
Director
Yasuhiro Yoshida
Starring
Kasumi Arimura, Jun Kunimura, Nanami Sakuraba, Ryusei Kiyama
North American Premiere

Organ

Date
Runtime
119 min
Director
Emiko Hiramatsu
Starring
Erika Toda, Sakurako Ohara, Yui Sakuma, Isao Hashizume
North American Premiere

Dance With Me

Date
Runtime
103 min
Director
Shinobu Yaguchi
Starring
Ayaka Miyoshi, Yuu Yashiro, chay, Takahiro Miura, Tsuyoshi Muro, Akira Takarada
World Premiere

Eating Women

Date
Runtime
111 min
Director
Jiro Shono
Starring
Kyoko Koizumi, Atsuko Maeda, Erika Sawajiri, Alice Hirose, Charlotte Kate Fox, Yu Yamada
North American Premiere