Film Archive

A Banana? At This Time of Night?

Date
Runtime
120 min
Director
Tetsu Maeda
Starring
Yo Oizumi, Mitsuki Takahata, Haruma Miura, Mieko Harada, Makiko Watanabe
North American Premiere

Modest Heroes

Date
Runtime
54 min
Director
Hiromasa Yonebayashi, Yoshiyuki Momose, Akihiko Yamashita
Starring
Yoshino Kimura, Rio Suzuki, Machiko Ono, Kentaro Sakaguchi, Jo Odagiri

Love's Twisting Path

Date
Runtime
93 min
Director
Sadao Nakajima
Starring
Kengo Kora, Mikako Tabe, Ryo Kimura
North American Premiere

Whistleblower

Date
Runtime
119
Director
Katsuo Fukuzawa
Starring
Mansai Nomura, Teruyuki Kagawa, Mitsuhiro Oikawa, Ainosuke Kataoka, Kinya Kitaooji
North American Premiere

Another World

Date
Runtime
120 min
Director
Junji Sakamoto
Starring
Goro Inagaki, Chizuru Ikewaki, Hiroki Hasegawa, Kiyohiko Shibukawa
International Premiere

What a Wonderful Family! III – My Wife, My Life

Date
Runtime
123 min
Director
Yoji Yamada
Starring
Isao Hashizume, Kazuko Yoshiyuki, Masahiko Nishimura, Satoshi Tsumabuki, Yu Aoi, Tomoko Nakajima, Shozo Hayashiya
Canadian Premiere

Call Boy

Date
Runtime
119 min
Director
Daisuke Miura
Starring
Tori Matsuzaka, Sei Matobu, Ami Tomite, Kenta Izuka
Canadian Premiere

Killing

Date
Runtime
80 min
Director
Shinya Tsukamoto
Starring
Sosuke Ikematsu, Yu Aoi, Shinya Tsukamoto
TIFF Encore Presentation

Masquerade Hotel

Date
Runtime
132 min
Director
Masayuki Suzuki
Starring
Takuya Kimura, Masami Nagasawa, Fumiyo Kohinata, Atsuko Maeda, Takako Matsu, Zen Kajihara
North American Premiere

Goodbye, Grandpa!

Date
Runtime
104 minutes
Director
Yukihiro Morigaki
Starring
Yukino Kishii, Ryo Iwamatsu, Ken Mitsuishi, Jun Miho, Miki Mizuno
North American Premiere