In accordance with the orders of the Ontario Government and Toronto Public Health, the JCCC will be temporarily closed. Read more

 

Film Archive

SHAPE OF RED

Start Date
Runtime
123 min
Director
Yukiko Mishima
Starring
Kaho, Satoshi Tsumabuki, Tasuku Emoto, Shotaro Mamiya, Reiko Kataoka
Canadian Premiere

THE MASTER OF FUNERALS

Start Date
Runtime
99 min
Director
Naofumi Higuchi
Starring
Atsuko Maeda, Kengo Kora, Jin Shirasu, Asuka Hinoi
North American Premiere

VOICES IN THE WIND

Start Date
Runtime
139 min
Director
Nobuhiro Suwa
Starring
Serena Motola, Hidetoshi Nishijima, Toshiyuki Nishida, Tomokazu Miura
Canadian Premiere

THE 47 RONIN IN DEBT

Start Date
Runtime
125 min
Director
Yoshihiro Nakamura
Starring
Shinichi Tsutsumi, Takashi Okamura, Gaku Hamada, Satoshi Tsumabuki, Yu Yokoyama, Yuko Takeuchi, Satomi Ishihara
North American Premiere

PROJECT DREAMS - HOW TO BUILD MAZINGER Z'S HANGAR

Start Date
Runtime
115 min
Director
Tsutomu Hanabusa
Starring
Mahiro Takasugi, Hiroaki Ogi, Yusuke Kamiji, Yukino Kishii, Chikara Honda, Keita Machida, Seiji Rokkaku
Toronto Premiere

DETECTIVE CONAN: FIST OF BLUE SAPPHIRE

Start Date
Runtime
109 min
Director
Chika Nagaoka
Starring
Minami Takayama, Chika Nagaoka, Wakana Yamazaki, Rikiya Koyama, Kappei Yamaguchi
Canadian Premiere

AT THE END OF THE MATINEE

Start Date
Runtime
124 min
Director
Hiroshi Nishitani
Starring
Masaharu Fukuyama, Yuriko Ishida, Yusuke Iseya, Yuki Sakurai, Jun Fubuki, Yuka Itaya, Ikko Furuya
North American Premiere

THE JOURNALIST

Start Date
Runtime
113 min
Director
Michihito Fujii
Starring
Eun-Kyung Shim, Tori Matsuzaka, Tsubasa Honda, Tetsushi Tanaka, Naomi Nishida
Canadian Premiere