Film Line-Up

THE PASS: LAST DAYS OF THE SAMURAI

Preceded by Opening Night Reception at 6:30pm
Date
Runtime
114 min
Director
Takashi Koizumi
Starring
Koji Yakusho, Takako Matsu, Tatsuya Nakadai
Canadian Premiere

THE PURSUIT OF PERFECTION

Date
Runtime
79 min
Director
Toshimichi Saito
Starring
Takemasa Shinohara, Natsuko Shoji, Yosuke Suga, Takaaki Sugita
Canadian Premiere

THE LAST 10 YEARS

Date
Runtime
124 min
Director
Michihito Fujii
Starring
Nana Komatsu, Kentaro Sakaguchi, Yuki Yamada, Nao, Haru Kuroki, Yutaka Matsushige
North American Premiere

INUBU: THE DOG CLUB

Date
Runtime
114 min
Director
Tetsuo Shinohara
Starring
Kento Hayashi, Taishi Nakagawa, Sakurako Ohara, Kodai Asaka, Momoko Tanabe
North American Premiere

LAST OF THE WOLVES

Date
Runtime
139 min
Director
Kazuya Shiraishi
Starring
Tōri Matsuzaka, Nijirō Murakami, Ryōhei Suzuki
Toronto Premiere

MASQUERADE NIGHT

Date
Runtime
129 min
Director
Masayuki Suzuki
Starring
Takuya Kimura, Masami Nagasawa, Fumiyo Kohinata, Kumiko Aso, Atsuro Watabe, Ryo Ishibashi
Canadian Premiere

MIDNIGHT SWAN

Date
Runtime
124 min
Director
Eiji Uchida
Starring
Tsuyoshi Kusanagi, Misaki Hattori, Asami Mizukawa
Canadian Premiere